Szanowni Państwo !

Wkroczyliśmy w Nowy Rok 2020 z wielkimi nadziejami i zobowiązaniem.

Nadziejami, że uda nam się sprostać zadaniu i nasze wysiłki osiągną zamierzony skutek oraz zostaną dobrze ocenione przez mieszkańców Pucka , Ziemi Puckiej , Pomorza i całej Polski.

Zobowiązaniem zaś do uświadomienia wszystkim rodakom i rozpowszechnienia wiedzy na temat znaczenia wydarzenia sprzed stu lat, które miało miejsce w Pucku.

Dzisiejszy Puck jest 11-tysięcznym miastem powiatowym, najstarszym na Kaszubach Północnych.

Prawa miejskie uzyskał w 1348 roku, jednak znajdują się tu znacznie starsze zabytki ukryte pod wodą- relikty wczesnośredniowiecznego portu z IX-XIII w.

Dostęp do wód Zatoki Puckiej umożliwił Puckowi rozwój i przez lata zapewniał mieszkańcom źródło utrzymania. Pełnił też funkcję strategiczną, zwłaszcza w XVI w, gdy znajdowała się tu baza królewskiej floty kaperskiej.

Jeszcze przed zakończeniem I w.św. wykorzystano położenie miasta do powstania bazy lotnictwa morskiego. Na terenie tej bazy znajdował się niewielki basen portowy, który stał się świadkiem wyjątkowego wydarzenia dla odradzającej się Rzeczypospolitej. To tu 10 lutego 1920 roku dotarł z Torunia i Gdańska gen. Józef Haller z żołnierzami Frontu Pomorskiego, by dokonać symbolicznych zaślubin Polski z morzem i ostatecznie przyłączyć Kaszuby i Pomorze do Macierzy.

Gdyby nie zdecydowana postawa braci Kaszubów- Antoniego Abrahama i Tomasza Rogali, upominających się o polskość tych ziem w czasie konferencji wersalskiej , być może nie znalazłyby się w jej postanowieniach zapisy tak oczywiste dla współczesnych jak dostęp Polski do morza.

Tego dnia, 10 lutego 1920 roku odrodziła się Polska Morska. Czy dziś wyobrażamy sobie naszą Ojczyznę bez morza? I bez Marynarki Wojennej, która tu miała swój początek?

W sto lat po zaślubinach , w sto lat po zamianie wiosła kaszubskiego rybaka strzegącego polskiego wybrzeża w czasie zaborów na broń polskiego marynarza my, mieszkańcy Pucka chcemy przypomnieć Pomorzanom i wszystkim Polakom o znaczeniu naszego miasta w historii i w osiąganiu niepodległości.

Dlatego przygotowaliśmy wiele wydarzeń mniej i bardziej oficjalnych. Takich, które trafią do każdego pokolenia i pozwolą poczuć dumę z naszego miejsca na Ziemi.

Podzielcie się Państwo z nami – mieszkańcami Pucka i Ziemi Puckiej tą radością .

Zapraszam Was bardzo serdecznie na wspólne świętowanie !!!

Hanna Pruchniewska, Burmistrz Miasta Puck